id = "privpol_div_rich_text_preview" class = "uk-width-1-1">

Adatvédelmi nyilatkozat

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem különösen magas prioritást élvez a Style Online Ltd. menedzsmentje számára. A Style Online Ltd weboldalának használata személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges; Ha azonban az érintett weboldalunkon keresztül speciális vállalati szolgáltatásokat szeretne igénybe venni, szükségessé válhat a személyes adatok feldolgozása. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és a feldolgozásra nincs törvényes alap, általában az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, például az érintett nevének, címének, e-mail címének vagy telefonszámának, feldolgozásának mindig összhangban kell lennie az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az országspecifikus adatvédelemmel. a Style Online Kft-re alkalmazandó szabályok Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni akarja a nyilvánosságot a gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezenkívül az érintetteket ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatják azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

Kezelőként a Style Online Ltd számos technikai és szervezeti intézkedést hajtott végre a weboldalon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelme érdekében. Az Internet-alapú adatátvitelben azonban elvileg lehet biztonsági hiányosságok, így az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden érintett szabadon átadhatja nekünk személyes adatait alternatív eszközökkel, például telefonon.

1. Fogalommeghatározások

A Style Online Ltd adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadására használt kifejezéseken alapszik. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először meg akarjuk magyarázni az alkalmazott terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adatok egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ("adatalanyhoz") kapcsolódó eszközök. Egy azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítja egy adott azonosítót, például egy nevet, azonosítószámot, helyadatot, online azonosítót vagy egy vagy több olyan tényezőt, amely a fizikai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását.

 • b) Az adatalany

  Az adatalany minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős adatfeldolgozó dolgozza fel.

 • c) Feldolgozás

  Feldolgozás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, tárolás, szervezés, átruházás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 • d) A feldolgozás korlátozása

  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőben a feldolgozásukat korlátozzák.

 • e) Profilozás

  A természetes személyekkel kapcsolatban értékelendő, személyes adatok értékeléséhez és személyre szabásához szükséges személyes adatok bármelyikének profilkészítési módja, , érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

 • f) Pszeudoníbilizáció

  A pszeudonimalizálás a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatok nem tulajdoníthatók egy adott adatalanynak. hogy a személyes adatokat nem azonosított vagy azonosítható természetes személynek tulajdonítják.

 • g) A feldolgozásért felelős vezérlő vagy vezérlő

  A természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv feldolgozásáért felelős ellenőr vagy adatkezelő, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és módját; ha az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy azok a különleges kritériumok, amelyekre a kinevezést az uniós vagy tagállami jogszabályok biztosítják.

 • h) Processzor

  A processzor természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.

 • i) címzett

  A kedvezményezett természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amelyhez a személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Az állami hatóságok azonban az uniós vagy a tagállami jogszabályoknak megfelelően egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak, és nem tekinthetők címzetteknek; Az ilyen adatok ezen hatóságok általi feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi szabályok betartásától függ.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik fél természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, mint az érintett, vezérlő, processzor és a személyek, akik közvetlen felügyelete alatt az adatkezelő vagy feldolgozó, jogosultak a személyes adatok feldolgozására.

 • k) Engedélyezés

  Hozzájárulása az adatalany minden önkéntesnek, konkrét, megalapozott és egyértelmű jelzést az érintett kívánságának általa, nyilatkozatot vagy egy világos megerősítő fellépés jelenti megállapodás a személyes adatok feldolgozása kapcsolódóan dúdolni az egészet .

2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemhez kapcsolódó egyéb rendelkezések tekintetében az adatkezelő:

A Stílus Online Kft

Jhumat House, 160 London Rd, Barking IG11 8BB, Egyesült Királyság

IG11 8BB London

Egyesült Királyság

Telefon: + 44 33 0001 0409

E-mail: info@clothing-wholesale.co.uk

Weboldal: https://clothing-wholesale.co.uk

3. Keksz

A Style Online Ltd weboldalai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszerben tárolnak egy internetes böngészőn keresztül.

Sok internetes oldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Web böngészőként vagy böngészőként használható. Ez lehetővé teszi az internetes oldalak és kiszolgálók böngészését, hogy megkülönböztessék az egyes böngészőket a dátumoktól. Egy adott internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító használatával.

A sütik használatával a Style Online Ltd a weboldal felhasználóinak olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújthat, amelyek a süti beállítása nélkül nem lennének lehetséges.

Útján cookie-t, információk és ajánlatok honlapunkon lehet optimalizálni a felhasználó igényeit. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, mint korábban említettük, hogy ismerje el honlapunkra felhasználók. E felismerés az volt, hogy megkönnyítse a felhasználók számára, hogy kihasználja a honlapunkon. A honlap felhasználói hogy cookie-kat használ, eG nem adja meg a hozzáférési adatokat minden egyes alkalommal, amikor a weboldal elérhető, mert ez veszi át a honlapon, és a cookie így tárolják a felhasználó számítógépén a rendszer. Egy másik példa a süti egy bevásárlókocsi egy online boltban. Az online áruház, a cikk megjegyzi, hogy egy ügyfél helyezte a virtuális kosárba keresztül egy sütit.

Az adatalany bármikor megakadályozhatja a cookie-k weboldalán keresztüli beállítását az internetböngésző segítségével, és véglegesen tagadhatja a cookie-k beállítását. Továbbá a már beállított cookie-k bármikor törlődhetnek internetböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével. Ez a legnépszerűbb internetes böngésző. Ha az adatalany kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőben, akkor nem minden weboldalunk funkciói használhatók teljes mértékben.

4. Általános adatok és információk összegyűjtése

A Style Online Ltd weboldala általános adatokat és információkat gyűjt, amikor az érintett vagy az automatizált rendszer felhívja a weboldalt. Ezt az általános adatot és információt a szerver naplófájljai tárolják. Összegyűjthetők lehetnek (1) a használt böngészőtípusok és verziók, (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a webhely, ahonnan a hozzáférő rendszer eljut a weboldalunkhoz (úgynevezett hivatkozók), (4) az al - weboldalak, (5) az internetes oldalhoz való hozzáférés dátuma és ideje, (6) egy internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója és (8) minden egyéb hasonló adat, és információ, amelyet fel lehet használni az információs technológiai rendszerek elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználásakor a Style Online Ltd nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra inkább azért van szükség, hogy (1) webhelyünk tartalmát helyesen szállítsák, (2) optimalizálják weboldalunk tartalmát és reklámozását, (3) biztosítsák informatikai rendszereink és weboldal-technológiánk hosszú távú életképességét. , és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátják a számítógépes támadás esetén a büntetőeljáráshoz szükséges információkat. Ezért a Style Online Ltd statisztikailag elemzi a név nélkül gyűjtött adatokat és információkat azzal a céllal, hogy javítsuk vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, valamint hogy a feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét biztosítsuk. A szervernapló-fájlok névtelen adatait az érintett által biztosított összes személyes adattól elkülönítve tárolják.

5. Regisztráció honlapunkon

Az adatkezelőnek lehetősége van arra, hogy a személyes adatok feltüntetésével regisztráljon az adatkezelő honlapján. Mely személyes adatokat továbbítanak a vezérlőnek a bejegyzéshez használt megfelelő bemeneti maszk határozza meg. A felhasználó által bevitt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső használatra gyűjtik és tárolják. A vezérlő kérheti egy vagy több processzor (pl. Csomagszolgálat) átvitelét, amely személyes adatokat is felhasznál, belső célra, amely a vezérlőnek tulajdonítható.

A weboldalra történő regisztrációval az internetszolgáltató által megadott IP címet használják. Ez az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk szolgáltatásainkkal való visszaélésünket, és ha szükséges, lehetővé tesszük az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását. Emiatt az adatok tárolása szükséges a vezérlő biztosításához. Ezeket az adatokat nem továbbítják a harmadik félnek, kivéve, ha törvényi kötelezettség terheli az adatok átadását, vagy ha az átruházás büntetőeljárás célját szolgálja.

Az adatalany nyilvántartásba vétele, a személyes adatok önkéntes megjelölésével, lehetővé teszi az adatkezelő számára az adattartalom tartalmának vagy szolgáltatásainak nyújtását. A regisztrált személyek bármikor megváltoztathatják a megadott személyes adatokat,

Az adatkezelőt a lehető leghamarabb az adatalanyon tárolják. Ezenkívül az adatkezelő az érintett kérésére vagy adatairól kijavítja vagy törli a személyes adatokat, amennyiben nincsenek kötelező tárolási kötelezettségek. Ebből a szempontból az adatkezelő munkatársai teljes körűen elérhetők a kapcsolattartó személyként.

6. Feliratkozás hírlevelünkre

A Style Online Ltd honlapján a felhasználók lehetőséget kapnak arra, hogy feliratkozzanak vállalkozásunk hírlevelére. Az erre a célra használt bemeneti maszk határozza meg, hogy milyen személyes adatokat továbbítanak, valamint azt is, hogy mikor kell megrendelni a hírlevelet a vezérlőtől.

A Style Online Ltd hírlevél útján rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalati ajánlatokról. A vállalkozás hírlevelét az érintett csak akkor kaphatja meg, ha (1) az érintett érvényes e-mail címmel rendelkezik és (2) az érintett regisztrálja a hírlevelet szállítását. Megerősítő e-mailt küldünk az érintett által elsőként regisztrált e-mail címre hírlevél kézbesítés céljából, jogi okokból, a kettős bejelentkezési eljárás során. Ez a megerősítő e-mail szolgál annak bizonyítására, hogy az e-mail cím tulajdonosának mint jogosultnak van-e jogosult hírlevelet kapni.

A regisztráció során az internetszolgáltató (ISP) által rendelt számítógépes rendszer IP-címét is tároljuk, amelyet az adatközpont a regisztrációkor, valamint a regisztráció dátumát és időpontját használ. Ezen adatok összegyűjtése szükséges ahhoz, hogy megértsük egy későbbi időpontban az adatalany e-mail címének esetleges visszaélését, és az adatkezelő jogi védelmének célját szolgálja.

A személyes adatokat egy hírlevél részeként gyűjtik össze. Ezen túlmenően, az előfizetők a hírlevélben tájékoztatja az e-mail, mindaddig, amíg ez szükséges a művelet a hírlevél szolgáltatás vagy egy regisztrációs kérdéses, mivel ez lehet a helyzet abban az esetben, módosítások a hírlevélre ajánlat vagy a műszaki körülmények megváltozása esetén. A hírlevél szolgáltatás által gyűjtött személyes adatok harmadik felek részére történő átadása nem történik meg. A hírlevelünket az előfizető bármikor felmondhatja. A személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulás, amelyet az érintett a szállítási hírlevél számára tartalmaz, bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonása céljából minden hírlevélben megtalálható egy megfelelő link. A hírlevél bármikor e-mailt is küldhet.

7. Hírlevél követés

A Style Online Ltd hírlevele úgynevezett nyomkövetési pixeleket tartalmaz. A nyomkövetési pixel egy miniatűr grafika, amely beágyazódik az ilyen e-mailekbe, amelyeket HTML formátumban küldünk el, hogy lehetővé tegyék a naplófájl rögzítését és elemzését. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövetési pixel alapján a Style Online Ltd megnézheti, hogy az érintett e-mailt nyitott-e és mikor, és az e-mailben szereplő linkeket melyeket az érintettek hívták meg.

A hírlevelekben szereplő nyomkövetési pixelekben összegyűjtött személyes adatokat az adatkezelő tárolja és elemzi a hírlevél szállításának optimalizálása, valamint a jövőbeli hírlevelek tartalmának még jobb adaptálása érdekében az érintett érdekeihez. Ezeket a személyes adatokat nem adják tovább harmadik személyeknek. Az érintettek bármikor jogosultak visszavonni a kettős választási eljárás révén kiadott külön beleegyezésüket. A visszavonást követően az adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. A Style Online Ltd automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevél kézhezvételétől való visszavonást.

8. Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül

A Style Online Ltd weboldala olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal történő gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levél általános címét (e-mail cím). Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatokat automatikusan tárolják. Az érintett által az adatkezelőhöz önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az érintett feldolgozása vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tárolják. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítják.

9. Megjegyzések a blogon a weboldalon

A Style Online Ltd lehetőséget nyújt a felhasználók számára, hogy az egyes blogbejegyzésekkel kapcsolatos észrevételeiket egy blogban tegyék meg, amely a vezérlő honlapján található. A blog egy web alapú, nyilvánosan elérhető portál, amelyen keresztül egy vagy több bloggernek vagy web-bloggernek nevezett ember cikkeket tehet közzé, vagy írhatja le gondolatait úgynevezett blogpostákban. A blogbejegyzéseket általában harmadik felek kommentálhatják.

Ha az adatalany észrevételt tesz a weboldalon, az adatalany megjegyzései is tárolásra és közzétételre kerülnek, valamint a kommentár és a felhasználó (álnév) . Ezenkívül az IP-cím az internetszolgáltatóhoz (ISP) tartozik. Az IP-cím tárolása biztonsági okokból történik, és abban az esetben, ha az érintett sérti harmadik felek jogait, vagy egy adott megjegyzéssel illegális tartalmat helyez el. E személyes adatok tárolása ezért az adatkezelő érdekében áll, hogy fel lehessen szenvedni a jogsértés esetét. Az összegyűjtött személyes adatokat harmadik személyeknek nem adják át, kivéve, ha az átruházást törvény írja elő, vagy az adatkezelő védelmét szolgálja.

10. Feliratkozás a blogon szereplő megjegyzésekre a webhelyen

A Style Online Ltd blogjában tett észrevételeket harmadik felek feliratkozhatják. Különösen annak a lehetősége van, hogy egy kommentátor feliratkozik a megjegyzésekre egy adott blogbejegyzés megjegyzését követően.

Ha egy adathordozó eldönti, hogy feliratkozik az opcióra, akkor a vezérlő automatikusan elküldi a megerősítő e-mailt a kettős engedélyezési eljárás ellenőrzéséhez. A megjegyzésekre való feliratkozás lehetősége bármikor megszüntethető.

11. A személyes adatok rutin törlése és blokkolása

Az adatkezelő az adatállomány személyes adatait feldolgozza és tárolja csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges időtartamig, vagy amennyiben ezt az európai jogalkotó vagy más jogalkotó tolerálható.

Ha a raktározási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó egy tárolási időt ír elő, akkor a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszeresen blokkolni vagy törölni kell.

12. Az érintett jogai

 • a) A visszaigazolás joga

  Minden egyes érintettnek jogában áll az európai jogalkotó tájékoztatni. Ha az adatalany élni kívánja e megerősítési joggal, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

 • b) Hozzáférési jog

  Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen az európai jogalkotónak az általa tárolt személyes adataival kapcsolatos információkhoz, és ezen információk egy példányához. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára biztosítják az alábbi információkhoz való hozzáférést:

  • a feldolgozás célja;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy fogják nyilvánosságra hozni, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben részesülők;
  • ahol lehetséges, a tervezett időszakot, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az említett időszak meghatározására használt kritériumok;
  • Ebben a cikkben új módszert javasolunk a személyes adatok feldolgozására.
  • a panasz benyújtásának jogát a felügyeleti hatósághoz;
  • ahol a személyes adatokat nem gyűjtik az adatalany;
  • megléte automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotás cikkben említetteknek 22 (1) és (4) a GDP-, és legalább azokban az esetekben, értelmes információt logikájáról, valamint a jelentőségét és tervezett következményei ilyen feldolgozás az érintett számára.

  Továbbá az érintettnek joga van arra, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat átruházták-e egy harmadik országra vagy egy nemzetközi szervezetre. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatni az átruházással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

  Ha egy adatalany igénybe kívánja venni e hozzáférési jogot, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

 • c) A helyesbítéshez való jog

  Minden egyes érintettnek jogában áll az európai jogalkotót az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül szerezni. A feldolgozás céljait figyelembe véve az érintettnek joga van a hiányos személyes adatokhoz, ideértve a kiegészítő nyilatkozatot is.

  Ha az adatalany ezt a jogot helyesbítésre kívánja használni, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

 • d) törlési jog (elfelejtendő)

  Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotótól megkapni a felügyelő törlésének személyes adatait. mindaddig, amíg a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatokat feldolgozzák vagy más módon feldolgozzák.
  • Az érintettnek visszavonja hozzájárulását, amelyre a feldolgozó épül szerint a pont (a) cikke 6 (1) a GDP-hez, hogy a pont (a) cikke 9 (2) a GDP-, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az érintettnek kifogásolja a feldolgozás cikke alapján 21 (1) a GDP-, és nincsenek uralkodó jogos indokok feldolgozására, akkor az érintett tárgyak feldolgozására cikke alapján 21 (2) a GDP az.
  • A személyes adatokat jogellenesen feldolgozták.
  • A személyes adatokat be kell tartani az uniós vagy a tagállami jogszabályokban előírt olyan jogi kötelezettségeknek, amelyekre az adatkezelő vonatkozik.
  • A személyes adatokat a GDPR 8 (1) cikkében említett társasági szolgáltatások információszolgáltatásával kapcsolatban gyűjtötték.

  Ha a fenti okok valamelyike ​​fennáll, és az érintett a Style Online Ltd által tárolt személyes adatok törlését kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Style Online Ltd alkalmazottja haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a törlés iránti kérelmet azonnal teljesítsék.

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében a személyes adatok törlésére kötelezett, az adatkezelő, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit, ésszerű lépéseket tesz, ideértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a többi személyt. azon személyes adatokat feldolgozó adatkezelők, amelyeket az érintettek az ilyen adatkezelők által kérték a személyes adatokhoz mutató hivatkozások törlésére, másolására vagy replikálására, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A Style Online Ltd alkalmazottai egyedi esetekben megszervezik a szükséges intézkedéseket.

 • e) A feldolgozás korlátozásának joga

  Minden adatfelvevőnek joga van az európai jogalkotótól megkapni az adatkezelő korlátozásának megszerzését, ha az alábbiak valamelyike ​​érvényes:

  • A személyes adatok pontosságát vitatja az érintett, egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
  • A feldolgozás jogellenes, és az adatalany ellenzi a személyes adatokat és kéréseket.
  • Az adatkezelő már nem szükséges a feldolgozás céljából, de a jogi követelések létrehozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges adatok megkövetelik.
  • Az adatalany kifogásolta a GDPR 21 (1) cikkely szerinti feldolgozását, amíg az adatkezelő jogszerű indokainak ellenőrzése meghiúsul.

  Ha a fent említett feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett fel kívánja kérni a Style Online Ltd által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Style Online Ltd alkalmazottja gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Az adatok hordozhatóságának joga

  Minden egyes érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó védje a személyes adatokat, Ő joga van továbbítja ezeket az adatokat egy másik vezérlő akadálytalanul a vezérlő melyik a személyes adatot szolgáltatott, mindaddig, amíg a feldolgozás hozzájáruláson alapuló pontja alapján (a) cikke 6 (1) pontja a GDP egy pont (a) cikke 9 (2) a GDP-hez, ő a szerződés pontja alapján (b) cikke 6 (1) a GDP-, és a feldolgozást végzik, automatizált eszközökkel, ameddig A feladat feladata, hogy ellenőrzött módon végezze el a feladatot.

  Furthermor a gyakorlása érzés nagyon is rendben van, hogy adathordozhatóság cikke alapján 20 (1) a GDP-, az érintettnek biztosítani kell a jogot, hogy a személyes adatokat továbbított Eorope egyik vezérlő a másikra, ahol ez műszakilag megvalósítható, és ha ezzel nem hátrányosan befolyásolják mások jogait és szabadságait.

  Az adatátvitelhez való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor felveheti a kapcsolatot a Style Online Ltd. alkalmazottjával.

 • g) A kifogás joga

  Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára az általuk érintett indokok alapján védeni, ) a GDPR 6 (1) cikkében. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

  A Style Online Ltd a felszólalás esetén már nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelés kényszerítő, jogos érdekeit, amelyek felülbírálják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy az jogi követelések.

  Ha a Style Online Ltd személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgoz fel, az érintettnek joga van bármikor kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása céljából. Ez vonatkozik a profilozásra, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett kifogásolja a Style Online Ltd-t a közvetlen marketing céljából történő feldolgozás ellen, a Style Online Ltd nem dolgozza fel a személyes adatokat e célokra.

  Ezenkívül az érintettnek saját helyzetével kapcsolatos indokok alapján joga van kifogást emelni azzal kapcsolatban, hogy a Style Online Ltd tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai célokra az őt érintő személyes adatokat feldolgozzon az 89. cikk alapján. A GDPR 1. cikke (XNUMX) bekezdésének rendelkezéseit kivéve, ha a feldolgozás közérdekű okokból elvégzendő feladat elvégzéséhez szükséges.

  A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett felveheti a kapcsolatot a Style Online Kft. Bármely alkalmazottjával. Ezen túlmenően az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele szempontjából ingyenes, a 2002/58 / EK irányelv ellenére, automata eszközökkel használja a tiltakozási jogát a műszaki előírások felhasználásával.

 • h) automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

  Minden egyes érintettnek joga van dönteni egy kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés alapján, beleértve a profilalkotást is, amely joghatásokat vált ki rá. (1) nem az uniós vagy a tagállami jogszabályok írják alá, amelyekre az adatkezelő vonatkozik, és amely az (2) (3) nem az adatalany explicit beleegyezésén alapul.

  Ha a döntéshez (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez van szükség, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulására épül, a Style Online Ltd megfelelő intézkedéseket hajt végre. az érintettek jogainak, szabadságainak és legitim érdekeinek védelme, legalábbis az adatkezelő emberi beavatkozásának joga, álláspontjának kifejtése és a határozat megtámadása.

  Ha az érintett az automatizált egyéni döntéshozatalra vonatkozó jogait kívánja gyakorolni, bármikor felveheti a kapcsolatot a Style Online Ltd. alkalmazottjával.

 • i) Az adatvédelmi engedély visszavonására vonatkozó jog

  Minden egyes érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor megkaphassa az európai jogszabályokat, hogy személyes adataival egyetértsen.

  Ha az érintett gyakorolni kívánja a hozzájárulás visszavonásának jogát, bármikor felveheti a kapcsolatot a Style Online Ltd. alkalmazottjával.

13. Adatvédelem az alkalmazásokhoz és a pályázati eljárásokhoz

Az adatkezelő a kérelmező személyes adatait összegyűjti és feldolgozza a pályázati eljárás feldolgozása céljából. A feldolgozás elektronikusan is elvégezhető. Különösen ez az eset áll fenn, ha a kérelmező e-mailen vagy weboldalon keresztül webes űrlapon keresztül benyújtja a megfelelő pályázati dokumentumokat az adatkezelőnek. Ha az adatkezelő a kérelmezővel kötött munkaszerződést köt, a benyújtott adatokat a jogszabályi követelményeknek megfelelően a munkaviszony feldolgozása céljából tárolják. Ha az alkalmazást az adatkezelőre kell alkalmazni, akkor az alkalmazás dokumentumait az elutasító határozatról szóló értesítést követően két hónappal automatikusan törlik, feltéve, hogy az adatkezelő jogos érdekei ellentétesek a törléssel. Ezen jogviszonyban egyéb jogos érdeklõdés például az általános egyenlõ bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti bizonyítási teher.

14. Adatvédelmi rendelkezések az Adobe Analytics (Omniture) / Adobe marketing felhő alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon a vezérlő integrált összetevőket tartalmaz az Adobe vállalati egységből. Az Adobe Analytics (Omniture) és az Adobe Marketing Cloud (a továbbiakban: Omniture) olyan eszköz, amely lehetővé teszi a hatékonyabb online marketing és webes elemzést. Az Omniture az Adobe Marketing Cloud része. Az Adobe Marketing Cloud lehetővé teszi az internetes látogatók valós idejű elemzését. A valós idejű elemzés magában foglalja a projektjelentéseket és lehetővé teszi a webhely látogatói ad-hoc elemzését. Az ügyfelekkel folytatott interakciók olyan módon kerülnek bemutatásra, hogy az adatkezelő jobb áttekintést kapjon a weboldal felhasználói online tevékenységeiről az adatok egyszerű és interaktív irányítópulton történő megjelenítésével és jelentésekké konvertálásával. Ez lehetővé teszi a vezérlőnek, hogy valós időben információkat szerezzen, és gyorsabban azonosítsa a problémákat.

E szolgáltatásokat az Adobe Systems Software Ireland Limited, Riverwalk 4-6, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írország működteti.

Az Omniture egy cookie-t állít be az érintett információtechnológiai rendszerére (a sütiket már előre megmagyarázták, amelyek a fentiekben olvashatók). A vezérlő gondoskodik arról, hogy az Adobe adatközpontba továbbított nyomkövetési adatok névtelenné váljanak a földrajzi elhelyezkedés előtt. A névtelenítés az IP-cím utolsó részének kicserélésével valósul meg. A vezérlő szerveroldali beállításokat készített, amelyeket az érintett IP-címének anonimizálására használnak a feldolgozás előtt a földrajzi helymeghatározás és a távolságmérés céljából. Az Adobe a weboldalunkon keresztül kapott adatokat és információkat felhasználja az érintett felhasználói viselkedésének elemzésére az adatkezelő nevében. Az Adobe az adatokat felhasználva jelentéseket készít a nevünkben végzett felhasználói tevékenységekről, valamint vállalkozásunk számára egyéb, weboldalunk használatához kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt. Az Adobe nem egyesíti az érintett IP-címét más személyes adatokkal.

Mint fentebb említettük, az érintett bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását weboldalunkon keresztül a használt Internet böngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy az Omniture sütit készítsen az érintett információs technológiai rendszerén. A cookie-kat az Omniture bármikor törölheti egy internetes böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül.

Az érintettnek lehetősége van kifogást emelni és megakadályozni az Adobe cookie által a weboldal használatával összegyűjtött adatok gyűjtését és ezen adatok Adobe általi feldolgozását is. Ebből a célból az érintettnek rá kell kattintania a lemondási gombra a http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html link alatt, amely beállítja az opt-out cookie-t. Az erre a célra alkalmazott opt-out cookie-t az érintett által használt információs technológiai rendszerre helyezik. Ha az érintett törli a sütiket a rendszeréből, akkor az érintettnek újra fel kell hívnia a linket, és be kell állítania egy új leiratkozási süti.

Az opt-out cookie beállításával azonban fennáll annak a lehetősége, hogy az adatkezelő nem tudja teljes mértékben felhasználni az adatkezelő weboldalát.

Az Adobe alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései elérhetők a http://www.adobe.com/privacy.html oldalon.

15. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon az adatkezelő beépítette a vállalati Facebook komponenseit. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az internetes társadalmi találkozók helyszínéül szolgál, egy online közösség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy virtuális térben kommunikáljanak egymással. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti jellegű információkat nyújtson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózatok felhasználói számára, hogy magánprofilokat, fotókat és hálózatokat töltsönek fel a barátok kérései révén.

Az üzemeltető cég Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha az Egyesült Államokban vagy Kanadában él, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., az 4 Grand Canal Square, a Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írország.

Ez egy webböngésző-alapú alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy elérjék a webböngészőt a webböngészőn. Letöltheti a Facebook összetevő legújabb verzióját. Az összes Facebook-bővítmény áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ címen érhető el. A technikai eljárás során a Facebook tudatában van annak, hogy a weboldalunk mely al-oldalát látogatta az adatalany.

Ha az adatalany egyidejűleg bejelentkezett a Facebook-on, akkor a Facebook minden egyes felkérést észlel a weboldalunkon. oldalt az adatalany látogatta. Ezt az információt a Facebook-összetevőn keresztül gyűjtik össze, és az érintett Facebook-fiókjához kapcsolódik. Ha az adatalany a weblapunkba integrált Facebook gombok valamelyikére kattint, pl. A "Like" gombra, vagy ha az adatok megjegyzést fűznek, akkor a Facebook megegyezik ezekkel az adatokkal a személyes Facebook személyes adatok.

A Facebook mindig megkapja a Facebook komponensen keresztül a weboldalunkon az adatalany látogatásával kapcsolatos információkat a Facebookon egyszerre. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy az adatalany rákattintott-e a Facebook összetevőre, vagy sem. Ha ilyen információ továbbítása a Facebook-ra, az nem kívánatos az érintett számára, akkor megakadályozhatja, hogy jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából.

A Facebook által közzétett, a https://facebook.com/about/privacy/ címen elérhető adatvédelmi irányelv tájékoztatást nyújt a személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról a Facebook-on keresztül. Ezenkívül elmondható, hogy nincsenek beállítási lehetőségek. Ezenkívül különböző konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre a Facebookon keresztüli adatátvitel kiküszöbölésére. Ezek az alkalmazások felhasználhatók az adatok Facebookra történő továbbítására.

16. Adatvédelmi rendelkezések a Google AdSense alkalmazásáról és használatáról

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google AdSense programot. A Google AdSense olyan online szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdetések harmadik fél webhelyeken történő elhelyezését. A Google AdSense olyan algoritmuson alapul, amely kiválasztja a harmadik fél webhelyén megjelenített hirdetéseket, hogy megfeleljen a harmadik fél webhelyének tartalmának. A Google AdSense lehetővé teszi az internethasználó érdeklődésen alapuló célzását, amelyet egyéni felhasználói profilok létrehozásával valósítanak meg.

A Google AdSense összetevőjének üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdSense komponensének célja a weboldalunkon található hirdetések integrálása. A Google AdSense cookie-t helyez az érintett informatikai rendszerébe. A sütik fogalmát a fentiekben ismertetjük. A süti beállításával az Alphabet Inc. lehetővé teszi weboldalunk használatának elemzését. A weboldal egyes, az adatkezelő által üzemeltetett oldalainak minden egyes meghívásakor, amelybe a Google AdSense összetevő be van építve, az érintett információs technológiai rendszerének internetes böngészője automatikusan továbbítja az adatokat a A Google AdSense összetevő az online hirdetés és az Alphabet Inc. számára jutalékok elszámolása céljából. Ennek a műszaki eljárásnak a során az Alphabet Inc. vállalkozás megismeri a személyes adatokat, például az érintett IP-címét, amely az Alphabet szolgáltatást nyújtja. Inc., többek között, hogy megértse a látogatók és a kattintások eredetét, és utólag hozzon létre jutalék-megállapodásokat.

Az adatalany - a fentiek szerint - bármikor megakadályozhatja a cookie-k weblapunkon történő beállítását az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen beállítása megakadályozná az Alphabet Inc. számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Továbbá az Alphabet Inc. által már használatban lévő cookie-k bármikor törlődhetnek böngészővel vagy más szoftverprogramokkal.

Továbbá a Google AdSense az úgynevezett nyomkövetési képpontokat is használja. A nyomkövető képpont olyan miniatűr grafika, amely beágyazódik a weboldalba, hogy lehetővé tegye a naplófájl rögzítését és a naplófájl-elemzést, amelyen keresztül statisztikai elemzés végezhető. A beágyazott követési képpontok alapján az Alphabet Inc. meg tudja határozni, hogy egy adott weboldal megnyitotta-e és mikor nyitott meg egy weboldalt, és mely linkeket kattintott az érintett. A követési képpontok többek között szolgálják a látogatók látogatásának elemzését egy webhelyen.

A Google AdSense szolgáltatáson keresztül az Amerikai Egyesült Államokban az Alphabet Inc.-nek átadják a személyes adatokat és információkat - amely szintén tartalmazza az IP-címet, és szükséges a megjelenített hirdetések összegyűjtéséhez és elszámolásához. Ezeket a személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokban tárolják és feldolgozzák. Az ábécé Rész. A technikai eljárás során személyes adatokat gyűjthet harmadik felek számára.

A Google AdSense további magyarázata a https://www.google.com/intl/hu/adsense/start/ link alatt található.

17. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásához és használatához (névtelenítési funkcióval)

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google Analytics elemét (az anonymizer funkcióval). A Google Analytics webes elemzési szolgáltatás. A webes elemzés az adatok gyűjtése, gyűjtése és elemzése. A webes elemző szolgáltatás összegyűjti többek között a webhelyről származó adatokat (úgynevezett referrer), mely aloldalakat látogattak meg, illetve milyen gyakorisággal és milyen időtartammal nézett az aloldal. A webes elemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics összetevője a Google Ireland Limited, a Gordon House, a Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Analytics segítségével végzett webes elemzéseknél a vezérlő az "_gat. _anonymizeIp" alkalmazást használja. Ennek az alkalmazásnak az alkalmazásával az internetes kapcsolat IP-címét a Google szűkíti, és névtelenül használja fel honlapjainknak az Európai Unió valamely tagállama vagy egy másik Szerződő Állam hozzáférését az Európai Gazdasági Térségbe.

A Google Analytics elemének célja, hogy elemezze a webhelyünk forgalmát. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat használja, hogy segítsen Önnek a lehető legtöbb időt hozni velünk, és tájékoztatást nyújtunk szolgáltatásainkról.

A Google Analytics cookie-t helyez el az adatalany informatikai rendszerére. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google engedélyezi honlapunk használatának elemzését. Ez egy nagyon hasznos eszköz, amely lehetővé teszi az interneten való legfrissebb információk keresését az interneten. A Google Analytics eleme az online hirdetések és a Google jutalékainak rendezése céljából. A tanfolyam során megtudhatja a vállalkozás előnyeit, például az adatalany IP-címét, amely a Google-t szolgálja, többek között a látogatók eredetének és a kattintások megismerésének és a jutalékrendezések létrehozásának.

A cookie-t olyan személyes adatok tárolására használják, mint a hozzáférési idő, a hozzáférés helyszíne és a látogatások gyakorisága. Az internetes oldalunkon tett látogatások során az ilyen személyes adatokat, köztük az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google átadhatja ezeket a személyes adatokat a harmadik félnek.

Az adatalany - amint azt korábban említettük - megakadályozza, hogy a cookie-kat bármikor, megfelelő web böngésző segítségével meg lehessen állítani, és ezzel véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. A Google Analytics olyan webböngésző, amely lehetővé teszi a megtekintését, szerkesztését, Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törlődhetnek böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

Ezenkívül az adatalanynak lehetősége van a Google Analytics által létrehozott, erre a célra használt adatok gyűjtésére. . E célból az érintettnek böngészőt kell letöltenie a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout címen, és telepítenie kell. Ez a böngésző kiegészítője a Google Analytics-nek egy JavaScript használatával, amely elérhető a Google Analytics szolgáltatásból. A böngésző bővítményeinek telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az adatalany informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző bővítményét az érintett vagy bármely más olyan személy távolította el, aki a saját hatáskörébe tartozik, vagy le van tiltva, lehetőség van a böngésző kiegészítők újratelepítésére vagy újbóli aktiválására.

További információk és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezések a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen olvashatók. html. A Google Analytics a https://www.google.com/analytics/ link alatt olvasható továbbiakban.

18. Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon a vezérlő beépítette a Google remarketing szolgáltatásait. A Google remarketing a Google AdWords egyik szolgáltatása, amely lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg azoknak az Internet felhasználóknak, akik korábban már a vállalkozás internetes oldalán laktak. A Google Remarketing integrációja ennélfogva lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy felhasználói alapú hirdetéseket hozzon létre, és így releváns hirdetéseket jelenítsen meg az érdekelt internetes felhasználók számára.

A Google Remarketing szolgáltatásainak üzemeltetője a Google Ireland Limited, a Gordon House, a Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Remarketing célja az érdeklődéssel kapcsolatos hirdetések beillesztése. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hálózatán vagy más weboldalakon, amelyek az egyéni igényekre épülnek és megfelelnek az internetes felhasználók érdekeinek.

A Google Remarketing cookie-t állít fel az érintett informatikai rendszerében. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi honlapunk látogatójának felismerését, ha egymást követő weboldalakat hív meg, amelyek szintén a Google hirdetési hálózat tagja. Minden olyan internetes oldal hívásakor, amelyen a szolgáltatást a Google Remarketing integrálta, az érintett webböngészője automatikusan azonosítja a Google-t. A technikai eljárás során a Google személyes adatokat kap, például a felhasználó IP-címét vagy szörfözési viselkedését, amelyet a Google többek között az érdeklődéssel kapcsolatos hirdetések beillesztésére használ.

A cookie-t személyes adatok tárolására használják, pl. Az érintett által látogatott internetes oldalak. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk az internetes oldalainkat, az Amerikai Egyesült Államokban a személyes adatokat, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett, mint fentebb említettük, bármikor megakadályozhatja a cookie-k webhelyünkön történő beállítását a felhasznált webböngésző megfelelő módosításával, és így tartósan tagadja a cookie-k beállítását. Az internetböngésző ilyen módosítása megakadályozná a Google-t abban, hogy cookie-t állítson fel az érintett informatikai rendszerében. Ezenkívül a Google által már használt cookie-k bármikor törölhetők egy webböngésző vagy más szoftver segítségével.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google által az érdeklődésen alapuló reklámozás ellen. Ebből a célból az érintettnek fel kell hívnia a www.google.de/settings/ads linket, és meg kell tennie a kívánt beállításokat az érintett által használt internetböngészőben.

A Google további adatait és a tényleges adatvédelmi rendelkezéseket a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen lehet letölteni.

19. Adatvédelmi rendelkezések a Google+ alkalmazásáról és használatáról

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a Google + -gombot komponensként. A Google+ egy úgynevezett közösségi hálózat. A szociális háló az interneten egy olyan online közösség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és virtuális térben kommunikáljanak egymással. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti jellegű információkat szolgáltasson. A Google + lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára a privát profilok létrehozását, fényképek és hálózatok feltöltését a barátok kérései révén.

A Google+ üzemeltetője a Google Ireland Limited, a Gordon House, a Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

Ha az adott weboldal egyik, az adatkezelő által működtetett és a Google + -gombot integrált oldalak egyikére felszólít, az érintettek információtechnológiai rendszerének internetböngészője automatikusan letölti a megfelelő A Google Google+ gombja a megfelelő Google + gombelemen keresztül. E technikai eljárás során a Google tudomást szerez arról, hogy az adott weboldal melyik adott aloldalát látogatta meg. A Google + -ról részletes információ a https://developers.google.com/+/ címen érhető el.

Ha az adatalany egyszerre jelentkezett be a Google+ szolgáltatásba, a Google felismeri az adatalany minden egyes felkérését webhelyünkön, és az internetes oldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt. Az internetes oldalt az adatalany látogatta. Ezt az információt a Google + -gombon keresztül gyűjtik össze, és a Google egyezik meg az adott adathoz kapcsolódó Google + -fiókkal.

Ha az adatalany a weboldalunkon integrált Google + -gombra kattint, és ezzel Google + 1-ajánlást ad, akkor a Google ezeket az adatokat az adatalany személyes Google+ felhasználói fiókjához rendelheti, és tárolja a személyes adatokat. A Google az adatalany Google+ 1-ajánlását tárolja, így nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az adatalany által elfogadott feltételeknek megfelelően. Ezt követően az ezen a weboldalon szereplő adatalany által megadott más Google + 1-ajánlást és más személyes adatokat, például az adatalany és a tárolt fotó Google+ -fiókjának nevét tárolják és feldolgozzák más Google-szolgáltatásokban, például a keresőmotorban a Google keresőmotorjának eredményei, az adatalany Google-fiókja vagy más helyeken, például az internetes oldalakon vagy a hirdetésekkel kapcsolatban. A Google a Google-on tárolt egyéb személyes adatokkal is összekapcsolhatja a webhely látogatását. A Google ezen személyes adatokat rögzíti a különböző Google-szolgáltatások javítása vagy optimalizálása céljából.

A Google + -gomb segítségével a Google olyan információkat kap, amelyeket az adatfájlok látogatói meglátogatták a weboldalunkon, ha az érintett a weboldalunk hívásának időpontjában bejelentkezett a Google+ szolgáltatásba. Ez függetlenül attól, hogy az adatalany kattint vagy nem kattint a Google+ gombra.

Ha az adatalany nem kíván személyes adatokat továbbítani a Google-nak, előfordulhat, hogy megakadályozza ezt az átvitelt a Google + -fiókjának bejelentkezése előtt, mielőtt felhívná a webhelyet.

A Google további információi és adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen érhetők el. További Google-referenciák a Google+ 1 gombról a https://developers.google.com/+/web/buttons-policy címen szerezhetők be.

20. Adatvédelmi rendelkezések a Google-AdWords alkalmazásáról és használatáról

Ezen a webhelyen az adatkezelő beépítette a Google AdWords programot. A Google AdWords egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdetőknek, hogy hirdetéseket helyezzenek el a Google keresőmotor eredményei és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi egy hirdető számára, hogy előre meghatározott kulcsszavakat határozzon meg a Google keresési eredményeivel csak akkor, ha a felhasználó a keresőmotort használja a kulcsszóhoz kapcsolódó keresési eredmények lekérésére. A Google hirdetési hálózatában a hirdetéseket az érintett weboldalakra osztják fel automatikus algoritmus segítségével, figyelembe véve a korábban meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Ireland Limited, a Gordon House, a Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdWords célja, hogy elősegítse a webhelyet a megfelelő keresőmotor eredményeinek megfelelő keresőmotorok megjelenítésével.

Ha nincs Google-neved, a Google-on keresztül egy konverziós cookie-t helyeznek el az adatalany informatikai rendszerére. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A konverziós cookie érvényességét az 30 nap elteltével veszíti el, és nem használja fel az érintettet. Ha a cookie nem járt le, akkor a konverziós cookie-t használják annak ellenőrzésére, hogy bizonyos aloldalak, A konverziós cookie segítségével a Google és az adatkezelő meg tudja érteni, hogy egy személy elérte-e az AdWords hirdetést weboldalunkon az értékesítés, azaz az áru értékesítésének végrehajtása vagy visszavonása.

Az összegyűjtött adatokat és adatokat a konverziós cookie-k használják. Ezeket a látogatási statisztikákat azért használják, hogy meghatározzák az AdWords hirdetésekkel kiszolgált összes felhasználó számát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a jövőben minden egyes AdWords hirdetés sikeres vagy sikertelen, valamint az AdWords hirdetések jövője. Sem a cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak információt a Google-tól, amely képes azonosítani az érintettet.

A konverziós cookie tárolja a személyes adatokat, például az interneten látogatott internetes oldalakat. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk az internetes oldalainkat, az adatokat az Egyesült Államokba továbbítják, beleértve az internet-hozzáférés IP címét is. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google átadhatja ezeket a személyes adatokat a harmadik félnek.

Az adatalany bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását weboldalunkon keresztül, amint azt már korábban említettük, az alkalmazott internetes böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadják a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google számára, hogy egy konverziós cookie-t helyezzen az adatfeldolgozó informatikai rendszerére. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie bármikor törölhető az internetböngésző vagy egyéb szoftverprogramok segítségével.

Az adatalanynak lehetősége van kifogásolni a Google-on alapuló hirdetést. Ezért az adatalanynak elérhetőnek kell lennie a www.google.de/settings/ads címsorok minden egyes böngészőjétől, és meg kell adnia a kívánt beállításokat.

További információ és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezések a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen érhetők el.

21. Az Instagram alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon a vezérlő beépítette az Instagram szolgáltatás szolgáltatásait. Az Instagram olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformként minősíthető, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fotókat és videókat oszthassanak meg, valamint terjesszék az ilyen adatokat más közösségi hálózatokra.

Az Instagram által nyújtott szolgáltatások üzemeltetője a Facebook Ireland Ltd., az 4 Grand Canal Square, a Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Az internetes oldal egyikének, amely a vezérlő által működtetett, és amelyen egy Instagram komponens (Insta gomb) került beépítésre, az adatalany informatikai rendszerének internetböngészőjét automatikusan kéri az Instagram megfelelő Instagram komponensének megjelenítéséhez. Ezen technikai eljárás során az Instagram tudomást szerez arról, hogy az adott weboldal melyik aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezett az Instagram-on, az Instagram az internetes oldalunkon minden alkalommal felhívja az ügyintézőt, és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartama alatt - mely internetes oldalunk oldalt az adatalany látogatta. Ezeket az információkat az Instagram összetevőn keresztül gyűjtik össze, és az érintett személy Instagram-fiókjához kapcsolódik. Ha az adattábla az Instagram egyik gombjára kattint, akkor az Instagram megegyezik ezekkel az adatokkal az érintett személy személyes Instagram felhasználói fiókjával és tárolja a személyes adatokat.

Az Instagram az Instagram komponensen keresztül kap információt arról, hogy az adatalany meglátogatta honlapunkat, feltéve, hogy az érintett az Instagramban bejelentkezett a weboldalunkra történő hívás időpontjában. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy a személy rákattint az Instagram gombra, vagy sem. Ha az Instagramnak ilyen információ továbbítása nem kívánatos az adatalany számára, akkor megakadályozhatja ezt azáltal, hogy bejelentkezik az Instagram számlájáról, mielőtt honlapunkra felhívást kezdeményez.

Az Instagram további információi és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://help.instagram.com/155833707900388 és https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen.

22. A Tumblr alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta a Tumblr komponenseit. A Tumblr olyan platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy létrehozzanak és futtassanak egy blogot. A blog egy webalapú, általában nyilvánosan elérhető portál, amelyen egy vagy több blogger vagy web bloggernek nevezett személy közzéteheti cikkét, vagy feljegyezheti gondolatait az úgynevezett blogbejegyzésekben. Például egy Tumblr blogban a felhasználó szövegeket, képeket, linkeket és videókat is közzé tehet és azokat digitális térben terjesztheti. Továbbá a Tumblr felhasználók más weboldalak tartalmát saját blogjukba is importálhatják.

A Tumblr üzemeltető társasága az Oath (EMEA) Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Írország.

Az internetes oldal egyikének, amelyet a vezérlő működtet, és amelyen egy Tumblr-összetevő (Tumblr gomb) be van építve, az internetes böngésző az adatalany informatikai rendszerén automatikusan elindítja a letöltést a Tumblr megfelelő Tumblr komponensének megjelenítéséről. Tudjon meg többet a Tumblr gombokról, amelyek a https://www.tumblr.com/buttons címen érhetők el. Ezen technikai eljárás során a Tumblr tudomást szerez arról, hogy konkrét weboldala melyik aloldalát az érintett látogatta. A Tumblr-komponens integrálásának célja a weboldal tartalmának újraküldése, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bemutassák ezt a weboldalt a digitális világnak és növeljék látogatóink számát.

Ha az adatalap a Tumblr-ban jelentkezett be, a Tumblr az ügyfelünk által minden honlapon megjelenő feljegyzést észlel, és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartama alatt. az érintett. Ezt az információt a Tumblr komponensen keresztül gyűjtik össze, és az érintett Tumblr számlájával társítják. Ha az adatalany a Tumblr gombok egyikére kattint, amely a weboldalunkon található, akkor a Tumblr ezeket az adatokat az adatalany személyes Tumblr felhasználói fiókjához rendelheti, és tárolja a személyes adatokat.

A Tumblr információt kap a Tumblr komponensen keresztül, amelyen az adatalany meglátogatta honlapunkat, feltéve, hogy az érintett bejelentkezett a Tumblr-ban a weboldalunkon való hívás idején. Ez akkor történik, ha a személy a Tumblr komponensre kattint, vagy sem. Ha az ilyen információ átadása a Tumblr-nak nem kívánatos az adatalany számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha bejelentkezik a Tumblr számlájáról, mielőtt honlapunkra felszólít.

A Tumblr vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.tumblr.com/policy/en/privacy címen érhetők el.

23. Adatvédelmi rendelkezések a Twitter alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Twitter elemeit. A Twitter egy többnyelvű, nyilvánosan hozzáférhető mikroblog szolgáltatás, amelyen az úgynevezett "tweeteket" (pl. Rövid üzenetek) közzé és terjesztésére használják, amelyek csak az 280 karakterekre korlátozódnak. Ezek a rövid üzenetek mindenki számára elérhetők, beleértve azokat is, akik nincsenek bejelentkezve a Twitterre. A tweets is megjelenik a felhasználók számára. A követők más Twitter felhasználók, akik követik a felhasználó tweetjeit. Ezenkívül a Twitter lehetővé teszi, hogy egy széles közönséggel foglalkozzon hashtagokkal, linkekkel vagy retweetekkel.

A Twitter működtető cége a Twitter International Company, az egyik Cumberland Place, a Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Írország.

(Twitter gomb) integrált, az internetes böngésző az informatikai rendszer az adatalany automatikusan kéri. hogy letöltsék a Twitter megfelelő Twitter elemét. A Twitter gombokkal kapcsolatos további információ a https://about.twitter.com/de/resources/buttons címen érhető el. E technikai eljárás során a Twitter megismerte, hogy az érintett személy milyen honlapon talált meg. A cikk célja, hogy áttekintést nyújtson a Twitter legfontosabb szempontjairól.

Ha az adatalany egyidejűleg bejelentkezett a Twitteren és a Twitteren, kérjük, értesítsen minket. az adatalany meglátogatta. Ezt az információt a Twitter-összetevőn gyűjtik össze, és a megfelelő Twitter-fiókhoz társítják. Ha az adatalany a weboldalunkon található Twitter gombok egyikére kattint, akkor a személyes adatokhoz hozzárendeljük a Twitter-t.

A Twitter segít megtalálni a helyes információkat a webhelyén, és nagyszerű kiindulópont. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy a személy rákattint a Twitter komponensre vagy sem. Ha nincs Twitter fiókod, akkor ezt úgy teheted meg, hogy bejelentkezel a Twitter fiókodba, mielőtt hívást kezdeményezel.

A Twitter vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a következő címen érhetők el: https://twitter.com/privacy?lang=en.

24. A YouTube alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a YouTube komponenseit. A YouTube egy internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videokiadók számára, hogy videoklipeket és más felhasználókat ingyen teremtsenek. A YouTube lehetővé teszi a különböző típusú videók közzétételét, így az internetes portálon keresztül elérheti a teljes filmeket és tévéműsorokat, valamint a felhasználók által készített videókat, előadókat és videókat.

A YouTube működtető vállalata a Google Ireland Limited, a Gordon House, a Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

Ez egy internetes böngésző, amely az internethez van integrálva, és amely képes kommunikálni az interneten. letöltheti a megfelelő YouTube-összetevő megjelenítését. További információ a YouTube-ról a https://www.youtube.com/yt/about/en/ címen érhető el. E technikai eljárás során a YouTube és a Google tudomással bír arról, hogy a weboldalunk mely aloldalát látogatta az adatalany.

Ha az adatalany bejelentkezett a YouTube-on, a YouTube felismeri az összes olyan feliratot, amely egy YouTube-videót tartalmazó aloldal, melyet az adott alany meghatározott oldalának oldalára látogatott. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjti össze.

A YouTube és a Google információt kap a YouTube-komponensen keresztül, amelyen az adatokat felkeresték a weboldalunkon, Ez függetlenül attól, hogy a személy egy YouTube-videóra kattint, vagy sem. Ha van YouTube-fiókod, akkor nem fogod tudni fogadni az adatokat a YouTube-fiókból, mert a YouTube-fióknak kötelező az Ön számára.

A YouTube adatvédelmi rendelkezései, amelyek a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen érhetők el, a YouTube és a Google személyes adatainak gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkozó információkat tartalmaznak.

25. A feldolgozás jogalapja

Art. 6 (1) világít. a GDPR szolgál alapul azoknak a műveleteknek a feldolgozásához, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, akkor a nyertes ajánlattevő képes lesz a tranzakcióhoz szükséges adatok megadására. az 6 (1) cikk alapján világít. b GDPR. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékünkről vagy szolgáltatásokról szóló vizsgálatok esetén. Társaságunkra jogi kötelezettség vonatkozik arra, hogy személyes adatok feldolgozására van szükség, például az adókötelezettségek teljesítéséhez, a feldolgozás az Art. 6 (1) világít. c GDPR. Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges. Ez lenne például akkor, ha egy látogatót megsértettünk a cégünkben, és az ő neve, kora, egészségbiztosítási adatai vagy más létfontosságú információk továbbítottak volna orvoshoz, kórházhoz vagy más harmadik félhez. Ezután a feldolgozás az Art. 6 (1) világít. d GDPR. Végül a feldolgozási műveletek a 6 (1) cikken alapulhatnak. f GDPR. Ez a jogalap olyan műveletek feldolgozására szolgál, amelyekre a fent említett jogi okok egyike sem vonatkozik, amennyiben a feldolgozás szükséges a társaságunk vagy harmadik személy által követett jogos érdekek alkalmazásában, kivéve, ha az érdekeket felülmúlja az érdekeltek vagy az adatalany alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel azokat az európai jogalkotó említette. Úgy ítélte meg, hogy jogszerű érdeklődést feltételezhetünk, ha az adatalany az adatkezelő ügyfele (az 47 mondat 2 GDPR preambulumbekezdése).

26. Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekei

Ha a személyes adatok feldolgozása az 6 (1) cikken alapul. A GDPR az üzleti tevékenységünk legitim érdeke a munkavállalók és a részvényesek jólétének érdekében.

27. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási idejének meghatározására használt kritériumok a megfelelő törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejártát követően a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, feltéve, hogy ez már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez.

28. Személyes adatok biztosítása jogszabályi vagy szerződéses követelményeknek; A szerződés megkötésének feltétele; Az adatalany kötelezettsége a személyes adatok átadására; az ilyen adatok nem teljesítésének lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok szolgáltatását részben törvényi előírja (pl. Adószabályok), vagy szerződéses rendelkezéseket is eredményezhet (pl. A szerződéses partnerre vonatkozó információk). Néha szerződést kell kötni, hogy az adatalany személyes adatokat nyújtson nekünk, amelyeket feldolgozni kell. Az adatalany például köteles személyes adatait megadni, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok nem nyújtása következtében a szerződés nem teljesíthető. Mielőtt az adatalany személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot bármelyik alkalmazottal. A munkavállaló tisztázza az adatokat a törvény vagy szerződés által megkövetelt vagy a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok szolgáltatására, a személyes adatok átadására és a személyes adatok nem adatokat.

29. Az automatizált döntéshozatal megléte

Mint felelős vállalat, nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezt az Adatvédelmi irányelvet a. \ T Külső adatvédelmi tisztviselők amelyet a. \ t Médiajogi ügyvédek WBS-LAW.